Krásenka z.s. - ÚVOD

Spolek se nachází v Bělé u Jevíčka a organizuje ekovýchovné programy pro děti MŠ, ZŠ a SŠ a podobně zaměřené skupiny.

 

CO DĚLÁME?

Organizujeme ekovýchovné programy pro:
MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
STŘEDNÍ ŠKOLY

Zajišťujeme vzdělávací semináře pro širokou veřejnost.
Poskytujeme osvětu v rámci ekologie, soběstačnosti, permakultury, výchovu k dobrému vztahu k přírodě a dalších témat.
Komunikujeme s nadšenci pro komunitní život a cohousing.
Pořádáme SWAPy a různá setkání.

Spolupracujeme s podobně zaměřenými organizacemi:

Koordinátorka EVVo pro pardubický kraj, Paleta Pardubice a Oucmanice, ekocentrum Stolístek, Pavučina - sdružení center ekologické výchovy, ČSOP, Hnutí Brontosaurus, Zelený kruh, ZŠ v Jevíčku.

Dary

Přijímáme dary dle darovací smlouvy (bude nahrána) na účet spolku u Raiffeisen Bank: 933066888/5500 (bude ztransparentněn). Aktuálně sháníme dary:
1) na finanční ohodnocení naší lektorky, Soni
2) na pomůcky a materiály k ekovýchovným programům
3) na zahradní náčiní pro starání se o okolí ekocentra
4) na úhradů nákladů srovnání terénu a dovoz hlíny + nákup keřů, trvalek a cibulovin
5) vybagrování a obnova rybníčku
6) rekonstrukci centra v Bělé u Jevíčka

KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte zde:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

O kytičce jménem Krásenka (latinsky Cosmos)

Nejznámější je Krásenka zpeřená (Cosmos bipinnatus).

Krásenka zpeřená je teplomilná, středně vysoká, nenáročná letnička kvetoucí
od srpna do října. Květy vyrůstají v úborech velkých až 13 cm s nevelkým terčem
a nápadnými jazykovitými červenými, růžovými nebo bílými květy po obvodě.
V české krajině ze zahrad do volné přírody přechodně zplaňuje.

Pochází ze Severní Ameriky, z jihovýchodu Kanady, Spojených států amerických
a Mexika, odkud se ještě před objevem Nového světa rozšířila i do Střední a Jižní Ameriky. Počátkem 18. století byl druh dovezen do Evropy a později rozšířen
po velké části zeměkoule s mírným až tropickým podnebím. V některých oblastech, například na Novém Zélandu, se samovolně rozmnožil.

Ekologie: V Americe roste až do nadmořské výšky okolo 3000 m, kde se vyskytuje na horských skalnatých loukách i na nížinných pastvinách, podél polních cest, u břehů vodních toků a nádrží i na ruderálních stanovištích v blízkosti lidských sídel. V České republice roste a kvete hlavně v okrasných zahradách a pak v jejich blízkostí, kam se dostal po zplanění, nejčastěji podél silnic a cest, na rumištích a v blízkosti zahrad.

Bylina se rozmnožuje výhradně semeny, která vyséváme do čerstvé, propustné, kypré a výživné půdy na plné slunce, obvykle od poloviny května přímo na záhon, nebo od začátku března do skleníku a semenáčky koncem května sázíme na stanoviště; mladé rostliny se snadno přesazují. Květiny zpočátku za sucha zavlažujeme, později jsou na vláhu jen málo náročné. Většinou kvetou 2 až 3 měsíce, za příhodného počasí až do počátku října, pro prodloužení kvetení se doporučuje odkvetlé květy odstraňovat.

Popis: Jednoletá rostlina s větvenou lodyhou vysokou 80 až 150 cm, vyrůstající z kůlovitého kořene. Na průřezu oblá lodyha je porostlá vstřícnými, složenými listy s krátkými řapíky. Listová čepel je v obryse široce trojúhelníková, dvou až třínásobně peřenosečná s jemnými, čárkovitými úkrojky. Spodní listy bývají dlouhé až 18 cm a horní jen 6 cm.

Květy skládají 8 až 13 cm velké úbory na dlouhých stopkách, které jsou sestaveny do řídkých latovitých květenství s listeny podobnými listům. Dvouřadý zákrov je obvykle tvořen šestnácti listeny, vnější jsou delší, zelené a mají dlouhou špičku, vnitřní jsou červeně naběhlé a blanité. lůžko úboru je ploché, drobné květy v nevelkém terči jsou bez kalichu, mají jen asi 1 cm dlouhou, bledě zelenou korunní trubkou s pěti žlutými cípy. V koruně je pět tyčinek, jejich hnědé prašníky jsou spojené v trubičku a z koruny ční čnělka s dvouramennou bliznou. Jazykovitých květů po obvodě úboru bývá osm a jsou plané, mají obvejčitou, na konci vroubkovanou, 2,5 až 5 cm dlouhou a 2 až 3,5 cm širokou ligulu zbarvenou sytě červeně, růžově nebo bíle. Plodné květy v terči jsou navštěvovány a opylovány motýly a dalším hmyzem, sbírající pyl z prašníků a sající nektar ze žláznatého valu na bázi čnělky. Pro znesnadnění samoopylení dozrávají v květu nejdříve prašníky s pylem a teprve po jejích vyprášení dospějí vajíčka.

Plod je úzká, černá nažka až 1,5 cm dlouhá, která je podélně rýhovaná, přitiskle chlupatá, ale nemá chmýr. Semena proto nebývají větrem příliš daleko zanášena a obvykle bývají rozesetá v blízkosti mateřské rostliny.

Kultivary: Je vyšlechtěna řada morfologicky odlišných kultivarů různících se výškou (50 až 200 cm), velikosti úboru nebo barvou, někdy jsou i dvoubarvé. Mohou být dokonce plnokvěté nebo mají rourkovitě stočené korunní plátky.