Krásenka z.s. - EKO programy

Ekovýchova je cílem naší práce. Prioritně se zaměřujeme na ekovýchovu dětí mateřských, základních a středních škol,
ale taktéž se věnujeme osvětě široké veřejnosti.

JEDNOTLIVÉ PROGRAMY NAJDETE NÍŽ NA TÉTO STRÁNCE

Cena programu je 90 Kč/ os.

Minimální cena programu je 1500 Kč, program lze provést pro maximálně 25 osob (při vyšším počtu se domluvíme individuálně). Doporučená doba trvání programů je cca 120 minut, při výjezdové variantě 2 vyučovací hodiny. Program může být po domluvě prodloužen až na 180 minut. Skladba aktivit u jednotlivých programů se bude podle délky trvání a věku účastníků přiměřeně odlišovat. Součástí programů jsou pracovní listy (pro MŠ obrázkové) a výrobek z aktivity, související s tématem. Všechny programy lze provést jako interiérové nebo výjezdové (ve vaší škole/centru).

Aby Vám žádné novinky k ekovýchovným programům neutekly:

Aromaterapeutický kurz 31. 10. 2021 v 15:00-18:00

  • přijďte se odreagovat voňavým kurzem plným tvoření
  • vyrobte si na doma vonnou mlhu a inhalační tyčinku
  • užijte si krásné odpoledne ve společnosti úžasných žen

Až napadne sníh

Přiblížíme si s dětmi život zvířat, která se vyskytují poblíž lidských příbytků, třeba na krajích měst a v oborách, nebo i přímo ve městech.

Budeme hledat souvislost vhodnosti různých druhů potravin a výživy zvířat v zimě a bezprostřední lidské pomoci v péči o ně.

Zahrajeme si hry, které svět zvířat znázorňují a vyzkoušíme si zážitkové aktivity s přírodními materiály.

Co se děje v trávě

Drobný hmyz v trávě s příchodem zimy hledá úkryt.

Děti se seznámí s problematikou přezimujícího hmyzu, jejich predátory
a možností pomoci maličkým živočichům vybudováním zimního úkrytu – hotelu pro hmyz, nebo minidomečku pomocí přírodních materiálů.

Dozví se důležitost hmyzu v ekosystému
a poznají některé druhy. V přírodě si mohou vyzkoušet lov hmyzu smýkáním
a   pozorování krabičkovou lupou.

Nebe na dosah

Svět z ptačí perspektivy. Děti se opět dozví, jak je možné pomáhat zvířatům, které pomoc člověka ocení. Proč jsou pro nás ptáci důležití? A jaký je jejich přínos pro ekosystém. Poznají různé druhy ptáků, jejich charakteristická hnízdiště a výskyt, způsoby lovu a hlasový projev. Podle schopností skupiny a délky programu si vyrobíme ptačí krmítko, nebo zimní příkrm.

Aromaterapie pro děti

Program seznamuje děti s voňavým světem éterických olejů a hydrolátů. Vyzkoušíme si, jaké to je, být tvůrce parfému, vyrobíme si čichací lahvičku se solí a paní učitelka dostane návod na práci s éterickými oleji ve třídě pro prevenci nemocí dýchacích cest. Program je přizpůsobován náročností podle věkové skupiny s primárním důrazem na bezpečnost. Program vede aromaterapeutka.

Barvy přírody

Rostlinná barviva, historie barviv, jejich získávání a využití při výtvarných aktivitách. Děti si vyzkouší alchymistické hry s barvami, které pro nás připraví sama příroda. Vyzkouší si obarvování různých materiálů, papíru, látek a třeba i vlastního těla... Program je vhodný k použíti nejen kolem Velikonoc, ale má celoroční využití.

Kouzelné bylinky

Tajuplný svět bylin, který máme na dosah a víme o něm tak málo. Seznámíme se s léčivými rostlinami a vyrobíme kouzelný nápoj. Ochutnáme některé z bylinkových nálevů a připomeneme si, jaká byla úloha bylin v minulých dobách, co používaly třeba čarodějnice a nebo léčitelé před tisícem let. A nesmíme zapomenout na pitný režim!

Pouze pro ZŠ.

Tralala, mandala

Výtvarně – přírodně - kouzelný program, vyprávějící o duši země a osobním vnitřním světě. Jemné využití prvků arteterapie pro nahlédnutí do krásy každodenní přírody. Pohybové hry, prožitky spolupráce a sounáležitosti.

Hry pro pět smyslů

Svět zvířat má různá specifika. Děti se dozví, jak zvířata používají svoje smysly a případně, které smysly u nich převládají v různých situacích, kdy jsou znevýhodněni, třeba tmou. Při všech aktivitách si prožijí blízké setkání s nápodobou probírané problematiky a zkusí prožitek přenést nejen do spojení s handicapem postiženého člověka, ale i do důvěry v ostatní a do síly při překonávání životních překážek.

Semínko je život

V semínku je ukryta velká síla, nový život a spousta cenných informací. Děti svými smysly prozkoumají různá semínka, třeba je i ochutnají, rozhodně je uslyší a nos ucítí známé vůně z kuchyně… Naučíme se semínka sázet a probouzet k životu, sklízet a uchovávat.

Živá voda

Důležitost vody pro život je potřeba zdůrazňovat v každé době. Co se stane, když nebudeme mít vodu? Jak ji nahradíme? Pitná voda je vzácná a jsou oblasti, kde voda není a není tam ani život. Na vodě závisí vše živé – lidé, zvířata i rostliny. Menší děti si program užijí pomocí her a výtvarných aktivit.

Cesta věcí

Cesta kolem světa už netrvá 80 dní. Máme velký výběr všeho, na co pomyslíme, ale jaká práce se za tím skrývá a jak dlouho se tak ještě budeme moc chovat, než nám dojdou přírodní zdroje a než si nevratně zničíme planetu? Jaké jsou důsledky globalizace? Děti dostanou možnost srovnat dopad dopravy na cenu a kvalitu zboží a jak se naše spotřební chování podepisuje na přírodě a na chudých oblastech světa. Spočítají si svoji vlastní ekologickou stopu a zkusí vytvořit obraz ideálního spotřebitele.

Cena za práci

Férový obchod – Fair trade -  je v moderním světě důležitou součástí. Obchodní řetězce tlačí ceny co nejníže a ti, co pro nás sklízejí potraviny, nejsou vždycky dobře placeni. Děti ochutnají faitrade čokoládu a seznámí se s podmínkami na farmách v Africe a Jižní Americe. Naučí se poznávat produkty férové práce a kde se s nimi lze setkat.

Živá voda

Důležitost vody pro život je potřeba zdůrazňovat v každé době. Co se stane, když nebudeme mít vodu? Jak ji nahradíme? Pitná voda je vzácná a jsou oblasti, kde voda není a není tam ani život. Program představí dětem smysl vody v krajině, zacházení s vodou, malý a velký vodní cyklus.  Na vodě závisí vše živé – lidé, zvířata i rostliny. Člověk je ale jediný tvor na planetě, který si tuto důležitou esenci života ničí.. a nejen sobě.

Chytrý domov

Při každém nákupu stojíme před volbou, co nakoupíme, kde to nakoupíme a kolik toho bude. Bezodpadová domácnost je zbožným přáním všech ekologů. Pokusíme se s dětmi najít udržitelnou hranici pro domácí podmínky, zkusíme se zamyslet nad složením košíku a čím které produkty můžeme nahradit, případně jak odpad efektivně využít.

Doba plastová

Stav životního prostředí je alarmující a na zmenšení následků špatného chování se k přírodě můžeme přispět maličkostmi. Na svojí zahradě máme většinou uklizeno, jak to ale vypadá jinde?   Tříděním odpadů, využíváním věcí vícekrát, než jen jednou, nebo jen prostým, nesobeckým vnímáním volné přírody jako místa pro vše živé dáme novou šanci Zkusíme si poradit s naším aktuálním odpadem, pomocí recyklace, downcyklace, nebo upcyklace.

KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte zde:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.