Krásenka z.s. - EKOVÝCHOVA

Ekovýchova je cílem naší práce. Prioritně se zaměřujeme na ekovýchovu dětí mateřských, základních a středních škol,
ale taktéž se věnujeme osvětě dospělé populace. 

Obsah této stránky:
Krátkodobé programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
Celodenní programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
Programy pro dospělé s dětmi
Programy pro dospělé 
Školy v přírodě
Tábory

O kytičce jménem Krásenka (latinsky Cosmos)
Kontaktujte nás

Krátkodobé programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

Zajišťujeme ekovýchovné programy pro děti mateřských, základních a středních škol. Na rozpisu krátkodobých programů (1-4 hodiny) se nyní pracuje.

PROGRAMY
Hmyzí domky
- povíme si něco o hmyzu na zahradě, jeho užitečnosti, co potřebuje k životu, jak můžeme podpořit rozmanitost hmyzu na naší zahradě, kdo jsou přirození predátoři hmyzu, jak ochránit hmyzí domečky,...
- posbíráme si přírodní materiál, ze kterého hmyzí domky budeme tvořit

Ptačí budky
- ukážeme si, jaké druhy ptáků se vyskytují v zahradách a jak jim můžeme usnadnit hnízdění. Povíme si, jak jsou propojeni s celou naší zahradou a jaké přínosy má větší druhová pestrost ptáků.
- vyrobíme si ptačí budky a povíme si, pro jaké ptáky je vhodný jaký typ budky. Dále si povíme o tom, jak budky rozmísťovat, aby se zvýšila šance jejich osídlení různými druhy.

Semenaření letniček
- jak a kdy sbíráme semínka
- co potřebuje jaká rostlinka k tomu, aby správně vyklíčila
- jaké rostlinky je potřeba vysévat opakovaně a jaké se množí samovýsevem
- kombinace rostlin pro květnatou zahrádku a květnatou louku a jak je udržovat
- jak semínka uchovávat a jak je získávat jinak, než opakovanám nákupem (sběr, Semínkovny, výměny,...) a co je stratifikace
- jaké okrasné rostlinky jsou vhodné pro kombinaci se zeleninou jako ochrana proti škůdcům
- děti si upraví kousek půdy tak, aby si mohly vybrané letničky zasít a v následujících měsících při opakovaných návštěvách mohou své vyseté letničky pozorovat, dokumentovat a na konci sezóny si posbírat svoje vlastní semínka

 

Další budeme pozvolna přidávat...

Celodenní programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

Zajišťujeme celodenní ekovýchovné programy pro děti mateřských, základních
a středních škol. Na rozpisu těchto celodenních programů se nyní pracuje.

Programy pro dospělé s dětmi

Připravujeme programy pro rodiče s dětmi.
Na poptávku můžeme vytvořit program pro děti v IV (=individuální výuka = domškoláci). Program může být pro děti s jejich průvodcem, nebo s rodiči.

Programy pro dospělé

Mnoho dospělých v dnešní době přehodnocuje svůj život, snaží se vymanit z konzumního života a přiblížit se žití v souladu s přírodou. Ekonomicky, ekologicky, komunitně,...

Programy budou zaměřeny na témata jako jsou: permakultura, soběstačnost, samozásobitelství, uchovávání potravin, alternativní energie, komunikace v komunitě, chov a pěstování.

Školy v přírodě

Pracujeme na tom, aby bylo v budoucnu možné školy v přírodě realizovat.

Tábory

Pracujeme na tom, aby bylo v budoucnu možné tábory realizovat.

Školení lektorů EVVO, učitelů ZŠ a SŠ.

Školíme lektory pro výuku EVVO mládeže.

 

O kytičce jménem Krásenka (latinsky Cosmos)

Nejznámější je Krásenka zpeřená (Cosmos bipinnatus).

Krásenka zpeřená je teplomilná, středně vysoká, nenáročná letnička kvetoucí
od srpna do října. Květy vyrůstají v úborech velkých až 13 cm s nevelkým terčem
a nápadnými jazykovitými červenými, růžovými nebo bílými květy po obvodě.
V české krajině ze zahrad do volné přírody přechodně zplaňuje.

Pochází ze Severní Ameriky, z jihovýchodu Kanady, Spojených států amerických
a Mexika, odkud se ještě před objevem Nového světa rozšířila i do Střední a Jižní Ameriky. Počátkem 18. století byl druh dovezen do Evropy a později rozšířen
po velké části zeměkoule s mírným až tropickým podnebím. V některých oblastech, například na Novém Zélandu, se samovolně rozmnožil.

Ekologie: V Americe roste až do nadmořské výšky okolo 3000 m, kde se vyskytuje na horských skalnatých loukách i na nížinných pastvinách, podél polních cest, u břehů vodních toků a nádrží i na ruderálních stanovištích v blízkosti lidských sídel. V České republice roste a kvete hlavně v okrasných zahradách a pak v jejich blízkostí, kam se dostal po zplanění, nejčastěji podél silnic a cest, na rumištích a v blízkosti zahrad.

Bylina se rozmnožuje výhradně semeny, která vyséváme do čerstvé, propustné, kypré a výživné půdy na plné slunce, obvykle od poloviny května přímo na záhon, nebo od začátku března do skleníku a semenáčky koncem května sázíme na stanoviště; mladé rostliny se snadno přesazují. Květiny zpočátku za sucha zavlažujeme, později jsou na vláhu jen málo náročné. Většinou kvetou 2 až 3 měsíce, za příhodného počasí až do počátku října, pro prodloužení kvetení se doporučuje odkvetlé květy odstraňovat.

Popis: Jednoletá rostlina s větvenou lodyhou vysokou 80 až 150 cm, vyrůstající z kůlovitého kořene. Na průřezu oblá lodyha je porostlá vstřícnými, složenými listy s krátkými řapíky. Listová čepel je v obryse široce trojúhelníková, dvou až třínásobně peřenosečná s jemnými, čárkovitými úkrojky. Spodní listy bývají dlouhé až 18 cm a horní jen 6 cm.

Květy skládají 8 až 13 cm velké úbory na dlouhých stopkách, které jsou sestaveny do řídkých latovitých květenství s listeny podobnými listům. Dvouřadý zákrov je obvykle tvořen šestnácti listeny, vnější jsou delší, zelené a mají dlouhou špičku, vnitřní jsou červeně naběhlé a blanité. lůžko úboru je ploché, drobné květy v nevelkém terči jsou bez kalichu, mají jen asi 1 cm dlouhou, bledě zelenou korunní trubkou s pěti žlutými cípy. V koruně je pět tyčinek, jejich hnědé prašníky jsou spojené v trubičku a z koruny ční čnělka s dvouramennou bliznou. Jazykovitých květů po obvodě úboru bývá osm a jsou plané, mají obvejčitou, na konci vroubkovanou, 2,5 až 5 cm dlouhou a 2 až 3,5 cm širokou ligulu zbarvenou sytě červeně, růžově nebo bíle. Plodné květy v terči jsou navštěvovány a opylovány motýly a dalším hmyzem, sbírající pyl z prašníků a sající nektar ze žláznatého valu na bázi čnělky. Pro znesnadnění samoopylení dozrávají v květu nejdříve prašníky s pylem a teprve po jejích vyprášení dospějí vajíčka.

Plod je úzká, černá nažka až 1,5 cm dlouhá, která je podélně rýhovaná, přitiskle chlupatá, ale nemá chmýr. Semena proto nebývají větrem příliš daleko zanášena a obvykle bývají rozesetá v blízkosti mateřské rostliny.

Kultivary: Je vyšlechtěna řada morfologicky odlišných kultivarů různících se výškou (50 až 200 cm), velikosti úboru nebo barvou, někdy jsou i dvoubarvé. Mohou být dokonce plnokvěté nebo mají rourkovitě stočené korunní plátky.

 

 

KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte zde:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.